κάλεσμα έκρηξης,

κάλεσμα έκρηξης, ποιημα απο τον Δημήτρη Θήτα