σκιές μάχης, λεπτομέρεια 3

σκιές μάχης, λεπτομέρεια 3