σκιές μάχης, λεπτομέρεια 2

σκιές μάχης, λεπτομέρεια 2